Sběrné dvory Praha

V současné době je v Praze v provozu 12 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

 

Sběrné dvory na území hlavního města Prahy zdarma pro občany hlavního města Prahy:

Sběrný dvůr hlavního města Prahy 

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany 

Telefon: 284 098 581

Provozovatel: Pražské služby a.s.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy 

Voctářova, Praha 8 – Libeň 

Telefon: 266 007 299, 731 909 653

Provozovatel: Ipodec – čisté město a.s.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Zakrytá, Praha 4 – Spořilov

Telefon: 272 764 058, 731 142 348

Provozovatel: Pražské služby a.s.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice

Telefon: 251 612 343

Provozovatel: Pražské služby a.s.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Klikatá 1238/90c, Praha 5 – Košíře

Telefon: 731 663 582 

Provozovatel: Pražské služby a.s.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice

Telefon: 284 098 475 

Provozovatel: Pražské služby a.s.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy 

Generála Šišky, Praha 12 – Modřany 

Telefon: 244 400 164 

Provozovatel: Správa bytových objektů Praha – Modřany

Sběrný dvůr hlavního města Prahy 

Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje 

Telefon: 272 700 952, 777 301 201 

Provozovatel: Pražské služby a.s. + VS-Ekoprag s.r.o.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy 

Za Zastávkou 3, Praha 15 – Dolní Měcholupy 

Telefon: 733 164 810 

Provozovatel: Pražské služby a.s.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy 

V Sudech 1488, Praha 16 – Radotín 

Telefon: 257 911 758 

Provozovatel: Technické služby Praha - Radotín

Sběrný dvůr hlavního města Prahy 

Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice 

Telefon: 281 924 959 

Provozovatel: Odbor místního hospodářství

ÚMČ Praha 20

Sběrný dvůr hlavního města Prahy 

Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves 

Telefon: 731 122 905 

Provozovatel: Pražské služby a.s

Provozní doba ve všech shora uvedených sběrných dvorech hl. m. Prahy:

pondělí až pátek 8.30 - 18 hodin (v zimním období 8.30 - 17 hodin), sobota 8.30 - 15 hodin

Odebíraný odpad který sběrné dvory berou:

objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)

suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma

dřevěný odpad

odpad z údržby zeleně

kovový odpad

papír, sklo, plasty, nápojové kartony

nebezpečné složky komunálního odpadu

pneumatiky - 25 Kč za kus

vyřazená elektrozařízení (lednice,pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)

Nelze odevzdávat:

nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.)

Omezení:              nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbestu apod.)